Projectmatig inrichten

 

Als manager of afdelingshoofd zult u waarschijnlijk slechts enkele keren in uw carrière geconfronteerd worden met grootschalige nieuwbouw, een verhuizing of renovatie van uw afdeling, laboratorium of onderwijsinfrastructuur. Dit vereist een projectmatige aanpak.

 

elQuip heeft meer dan 40 jaar ervaring bij de inrichting van werkplaatsen, test en calibratie centra en onderwijs/onderzoeksfaciliteiten voor elektrotechniek en elektronica. Die kennis en ervaring staat ter beschikking voor u als klant.

 

Klik hier voor foto-impressies van projecten en specials tot stand gekomen met advies van elQuip of lees verder.

 

Hieronder een aantal aandachtspunten en tips van elQuip om uw project goed te laten verlopen.

 

Projectorganisatie

Hoe ziet in grote lijnen de nieuwe situatie eruit en hoe stellen we het projectteam samen om daarmee aan de slag gaan. Allereerst de samenstelling projectteam. Wie wordt de projectleider en wie de eventuele teamleden. Wie wordt de opdrachtgever vanuit de directie. Is de werkvloer voldoende vertegenwoordigd. Hebben we voldoende kennis zelf in onze organisatie. Hoe is de verwerving van nieuwe apparatuur geregeld. Het allerbelangrijkste hierbij is om goed vast te leggen wie waarvoor verantwoordelijk is en wie welke beslissingen mag nemen om te komen tot de gewenste situatie.

 

Programma van eisen

Om te komen tot de nieuwe situatie dient het projectteam een programma van eisen op te stellen waarbij alle functionaliteiten goed vastgelegd worden. Er zijn daarbij 2 valkuilen. De eerste te veel uitgaan van de bestaande situatie en een soort kopie daarvan willen realiseren. De tweede is op basis van voorkeur toeschrijven naar een situatie/functionaliteit die slechts door 1 aanbieder geleverd kan worden.

 

Uitstraling

Naast het programma van eisen, is het ook belangrijk na te denken welke uitstraling de nieuwe vestiging moet hebben. Is de nieuwe/gerenoveerde locatie het visitekaartje van het bedrijf of is pure no nonsens functionaliteit gewenst.

 Voorbeeld 2 Labplan

Ergonomische en veiligheidsaspecten

Aan welke ergonomische en veiligheidsaspecten moet worden voldaan in het nieuwe project. Denk hierbij aan ARBO-eisen, beveiliging tegen hoge spanning of straling. Is een ESD-omgeving vereist etc. Welke extra eisen komen er nog bij in verband met een eventuele certificering.

 

Begroting/betaalbaarheid

Altijd lastig een goede begroting, zeker indien het geen standaard veelvuldig terugkerend type project betreft. Houdt rekening met een post onvoorzien van tenminste 10%. Bij een te krappe begroting moet voorkomen worden dat de tegenvallers binnen het project moeten worden opgevangen. Indien dit toch het geval is zal dit in het algemeen leiden tot aanschaf van kwalitatief mindere apparatuur en/of installaties die niet aan de functionele eisen voldoen.

 

Planning

Maak een realistische planning. Houdt rekening met verwachte doorlooptijden en levertijden. Een te strakke planning geeft veel ergernis gedurende de looptijd van het project. U loopt continu achter de feiten aan en het aanpassen kost meestal veel tijd.

 planning voorbeeld

Contacten met opdrachtnemers

Zorg ervoor dat er bij voorkeur slechts 1 aanspreekpunt van het projectteam per opdrachtnemer is. Dit voorkomt verwarring.

 

 

Expertise elQuip

Bij elQuip kunt u terecht voor de volgende aspecten:

 

Veiligheid
elQuip beschikt over een gedegen kennis van alle veiligheidsmaatregelen en veiligheidsconstructies die van toepassing zijn op het gebied van elektrotechniek en elektronica.

 

Erogonomie en ARBO
Alle producten van elQuip voldoen aan de hoogste normen voor wat betreft ergonomie en ARBO. Dat geldt natuurlijk voor onze eigen ontwerp Flexiline tafels, maar bijvoorbeeld ook voor de Bimos industriestoelen.

 

ESD bescherming
ESD Bescherming vraagt om maatwerk. ESD veilig werken is een ‘mind set’. Het is een combinatie van de juiste middelen, discipline bij het dagelijks werk en beleid gesteund door iedereen inclusief de directie. Helaas bestaan er veel misverstanden over het toepassen van de juiste bescherming. Hierdoor wordt soms veel geld aan de verkeerde zaken uitgegeven. elQuip levert een advies op maat toegespitst op de situatie in uw bedrijf. In onze nieuwsbrieven besteden we ook regelmatig aandacht aan dit belangrijke onderwerp.

 

Meetinstrumenten
Ondanks de komst van het digitale tijdperk, moet er nog veel worden gemeten. Weliswaar is er geen behoefte meer aan het afregelen van analoge circuits, maar wel aan testmogelijkheden voor bijvoorbeeld vermogenselektronica, zonnepanelen en aan kalibratie faciliteiten. Het is van belang om een passende oplossing te vinden. elQuip kan u daarbij helpen en adviseren Wij hebben een uitgebreid gamma aan diverse typen apparatuur met daarbij onderscheidende modellen om uit te kiezen.

 

 

Klik hier voor foto-impressies van projecten en specials tot stand gekomen met advies van elQuip.

 

Laat u ontzorgen door elQuip.

Bel: 040 2645 345